Regulamin

  1. Na czas wypożyczenia sprzętu turystycznego sporządzana jest umowa pisemna.
  2. W celu spisania umowy klient jest proszony o okazanie odpowiedniego dokumentu tożsamości.
  3. Osoba nieletnia (między 12, a 18 rokiem życia) powinna okazać dokument tożsamości oraz kartę rowerową.
  4. W uzasadnionych przypadkach przedstawiciel wypożyczalni może odmówić wypożyczenia sprzętu turystycznego (np. osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu).
  5. Opłata za wynajem jest pobierana z góry.
  6. Wypożyczając sprzęt turystyczny klient przyjmuje pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w czasie jego wypożyczenia.
  7. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji wypożyczonego sprzętu turystycznego.
  8. Sprzęt turystyczny należy zwrócić do wypożyczalni w terminie określonym umową.